Εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΔΟΜΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΣ CL 90 SPL
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-09-21
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00007
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί