Εταιρεία Χ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ
Αντικείμενο Εργασιών Ελληνικά: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΈΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-03-23
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί