Εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη, Επίβλεψη, Κατασκευή και Λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών Έργων στις κατηγορίες: Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-18
Πιστοποιητικό ISO 39001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί