Εταιρεία ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-13
Πιστοποιητικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί