Εταιρεία ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-14
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-22
Ημ/νία Λήξης 2027-05-21
Πιστοποιητικό 2021/1396
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί