Εταιρεία ERGO CLEANING SERVICES Ο.Ε.»
Αντικείμενο Εργασιών Πάσης φύσεως καθαρισμοί δημόσιων και ιδιωτικών χώρων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-22
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-03-20
Ημ/νία Λήξης 2027-03-19
Πιστοποιητικό 0024/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί