Εταιρεία ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά-ενεργειακά
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-05-17
Πιστοποιητικό 0033/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί