Εταιρεία ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-03
Πιστοποιητικό 0197/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανασταλεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί