Εταιρεία ΠΕΤΡΟΚΟΛ Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΕΤΙCS) ΜΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-26
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00252
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί