Εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-02
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-12-14
Ημ/νία Λήξης 2025-02-01
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00126
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί