Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-01-29
Πιστοποιητικό 0293/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί