Εταιρεία ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Ι.Κ.Ε..
Αντικείμενο Εργασιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-20
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί