Εταιρεία KSM OUTSOURCING SOLUTIONS Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων (εκτός των κατασκευαστικών) Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-11
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-11
Ημ/νία Λήξης 2027-04-10
Πιστοποιητικό 0060/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί