Εταιρεία "ΑΙΓΙΣ " ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εκτύπωση χαρτόσακκων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-21
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί