Εταιρεία MECCANICA FACILITIES MON. A.E.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-23
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-22
Πιστοποιητικό 0100/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί