Εταιρεία ΡΑΜΜΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2022-11-21
Πιστοποιητικό 0132/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί