Εταιρεία ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Οδική μεταφορά καυσίμων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-06-19
Πιστοποιητικό 0332/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί