Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΜΟΣΧΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε με δ.τ. «ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ»
Αντικείμενο Εργασιών Κοπή, επεξεργασία και χονδρικό εμπόριο μαρμάρων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-07-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-07-17
Πιστοποιητικό 0241/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί