Εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Εμπορία και διάθεση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-01
Πιστοποιητικό 0211/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί