Εταιρεία ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Διαχείριση Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού για: Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού, Απολύμανσης Χώρων, Απεντόμωσης – Μυοκτονίας, Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης & Συντήρησης Κήπων & Χώρων Πρασίνου & Περιβαλλόντων Χώρων, Παροχή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων, Προσωπικού Κουζίνας & Βοηθητικού Προσωπικού, Εμπορία Ειδών Καθαριότητας & Ατομικής Υγιεινής
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-05
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-02-20
Ημ/νία Λήξης 2027-02-04
Πιστοποιητικό 0099.00577/2024
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί