Εταιρεία ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-02-29
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί