Εταιρεία ΣΙΜΨΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-01-28
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-01-27
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί