Εταιρεία ΕΛΑΨ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-26
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-10-18
Ημ/νία Λήξης 2026-10-17
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00004
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί