Εταιρεία ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών - Κατασκευή και εγκατάσταση ιδιωτικών και δημόσιων έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά) - Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων*
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-23
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-04-05
Ημ/νία Λήξης 2025-02-22
Πιστοποιητικό 0020/ΟΑ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί