Εταιρεία ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διακίνηση καλλυντικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-14
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-22
Ημ/νία Λήξης 2027-05-21
Πιστοποιητικό 0086/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί