Εταιρεία ΕΛΛΕΝΙΚΑ-HELLENICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διακίνηση καλλυντικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-06-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-06-13
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί