Εταιρεία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-15
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-02-14
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00433
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί