Εταιρεία PRESTIGE INTEGRATED AE
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-31
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί