Εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α. ΜΟΙΡΑ ΑΒΕΤΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-31
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00203
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί