Εταιρεία ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση πάσης φύσεως ιδιωτικών και δημόσιων έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά - ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-19
Πιστοποιητικό 0314/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί