Εταιρεία ΤΕΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-08-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-08-29
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί