Εταιρεία ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανισμών (όπως γερανοί, ψαλίδια ανύψωσης οχημάτων, πλατφόρμες ανύψωσης), μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, μεταλλικών κατασκευών και αγροτικών μηχανημάτων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-01
Πιστοποιητικό 0404/ΔΠ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί