Εταιρεία FORTRAK ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-30
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί