Εταιρεία TK FACILITY MANAGEMENT ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-02-16
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-15
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί