Εταιρεία DER ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΥΒΟΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση γευμάτων εντός ξενοδοχειακού καταλύματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-24
Πιστοποιητικό ISO 22000
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί