Εταιρεία ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και διαχείρισης περιβάλλοντος και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-19
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-10
Ημ/νία Λήξης 2027-04-09
Πιστοποιητικό 0061/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί