Εταιρεία LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. - ΜΑΝΔΡΑ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-30
Πιστοποιητικό 0239/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί