Εταιρεία ΤΕΒΑΡ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, έργα πρασίνου)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-27
Ημερομηνία Τροποποίησης 2022-12-09
Ημ/νία Λήξης 2024-04-26
Πιστοποιητικό 0030/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί