Εταιρεία ΥΙΟΙ ΒΛΑΣΗ ΣΚΟΛΙΔΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-07-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-05
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί