Εταιρεία ERGO GREEN – ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-07
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-12-06
Πιστοποιητικό ISO 39001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί