Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-08-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-08-24
Πιστοποιητικό ISO 14001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί