Εταιρεία ΝΤΙΝΑΣ Ο.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή προϊόντων τσιμέντου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-09
Πιστοποιητικό 0200/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί