Εταιρεία ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Εργασίες εκσκαφών και μετακινήσεις γαιών. Ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών & δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-02-15
Ημερομηνία Τροποποίησης 2021-03-01
Ημ/νία Λήξης 2024-02-14
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί