Εταιρεία ΤΕΒΑΡ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, έργα πρασίνου)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-04-27
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-04-25
Ημ/νία Λήξης 2027-04-24
Πιστοποιητικό 0034/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί