Εταιρεία ΕΜΥΛΚΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Εμπορία δομικών προϊόντων. Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-29
Πιστοποιητικό 0131/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί