Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΠΕΤΣΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-31
Πιστοποιητικό 0137/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί