Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΞ Α.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, Κατασκευή, Επισκευή, Διασκευή & Τεχνική Υποστήριξη Μεταλλικών Υπερκατασκευών Πυροσβεστικών, Διασωστικών, Ειδικού Τύπου Οχημάτων και Συναφούς Εξοπλισμού και Τοποθέτηση Πολυμερών Δεξαμενών Επί Πυροσβεστικών Οχημάτων. Εμπορία, Επισκευή, Διασκευή & Τεχνική Υποστήριξη Πυροσβεστικών, Διασωστικών, Ειδικού Τύπου Οχημάτων και Συναφούς Εξοπλισμού.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-06
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-04-01
Ημ/νία Λήξης 2026-03-05
Πιστοποιητικό 0201/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί