Εταιρεία ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-02-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-02-12
Πιστοποιητικό 0197/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί