Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε./
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση γευμάτων εντός ξενοδοχειακού καταλύματος (Κατηγορία: Ε)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-03-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-30
Πιστοποιητικό 0010/ΑΤ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί