Εταιρεία Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-11
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί