Εταιρεία ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-13
Ημερομηνία Τροποποίησης 2021-06-09
Ημ/νία Λήξης 2024-03-12
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί