Εταιρεία SHIELD GROUP SECURITY & FACILITY SERVICES
Αντικείμενο Εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-11-15
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-11-14
Πιστοποιητικό 0067/ΠΔ/2021/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί